"Винаги съм обвързвала нещата, които правя в живота си със смисъл." - Директор

Нагехан Ишджан Директор

Специалист - Диетолог

Милена Мулетарова

“Primum non nocere“, което означава “Преди всичко не вреди“. - Специалист Дерматовенеролог

д-р Ива Панайотова-Маровска Мениджър

Дерматолог - Специализант към Катедра по Дерматология и Венерология

Д-р Теодор Алексиев

Лекар - Специалист

Д-р Константин Ставров

Медицинска сестра - Медицинска сестра

Нерман Ахмед