Милена Мулетарова Специалист

Милена Мулетарова

  • Мисия:Специалист
  • Работа:Диетолог

Милена Ангелова Христова-Мулетарова завършва Управление на здравни системи в Медицински университет в град Пловдив през 1998 г.

  • 2001 г. –  завършва Психология, Великотърновски Университет „Св.св. Кирил и Методий”
  • 2002 г. – завършва Психология на зависимостите, Фондация „Стефан Батори” Варшава
  • 2004 г. – завършва Хранене и двигателна активност НСА
  • Управител Център за оптимизиране на Теглото „Оптимус” ООД

mail  johnrichards@your-company.com

        803-33-5644-99