Специалист - Диетолог

Милена Мулетарова

Специалист - Специалист Дерматовенеролог

д-р Ива Панайотова-Маровска Мениджър

Дерматолог - Специализант към Катедра по Дерматология и Венерология

Д-р Теодор Алексиев